ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

GGD voorrangsprocedure Covid-19 onderwijspersoneel

Onderwijzend personeel in het funderend onderwijs heeft bij de GGD toegang tot de voorrangsprocedure Covid-19. Toestemming van de schoolleider, dus de inlener, is nodig.

Het gaat om onderwijzend personeel in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en voortgezet onderwijs.

De voorrangsprocedure is alleen bedoeld voor het opvangen van uitval van onderwijstijd waarmee het primaire proces in gevaar komt. Bij die afweging moet de schoolleider het volgende nagaan:

  • Is er sprake van niet op te vangen lesuitval en/of moet er een klas naar huis worden gestuurd?
  • Is de eventuele lesuitval niet op een alternatieve wijze op te vangen?

Het mag dus duidelijk zijn dat niet iedere medewerker die thuis komt te zitten vanwege coronagerelateerde klachten in aanmerking komt voor de voorrangsprocedure.

Waarom die terughoudendheid in het doorsturen van medewerkers via de voorrangsprocedure van de GGD? Omdat voorrang voor de een wachttijd voor de ander betekent.

Bekijk hier het afwegingskader van de GGD (pdf).

Gerelateerde artikelen