ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hoge Raad: fictie uitzendbeding bij ziekte nietig

De fictie in de bepaling in de Cao voor uitzendkrachten over onmiddellijke beëindiging van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding bij ziekte is niet rechtsgeldig. Deze uitspraak heeft de Hoge Raad vandaag gedaan. Dat betekent dat de inlener actief de opdracht moet beëindigen in het geval dat een uitzendkracht ziek wordt tijdens de periode van de ter beschikkingstelling.

Jurrien Koops, directeur ABU: “De Hoge Raad schept helderheid en ondersteunt de cao-afspraken die sociale partners en werkgevers met elkaar maakten. Zij spraken af dat per 1 juli a.s. de fictie er uitgaat en zieke uitzendkrachten loon doorbetaald krijgen tot de einddatum van hun uitzendovereenkomst.”

In nauwe samenwerking met NBBU en UWV bestuderen we de verdere inhoud van de uitspraak.

Gerelateerde artikelen