ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hogere uitkering werknemers bij betaald ouderschapsverlof

Zoals eerder met u gedeeld, krijgen werknemers vanaf 2 augustus aanstaande recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Aanvankelijk zou het gaan om een uitkering ter hoogte van 50% van het dagloon, die de werkgever kan aanvragen bij UWV. Het kabinet heeft echter in het coalitieakkoord afgesproken om de uitkering te verhogen naar 70% van het dagloon.

Op 8 maart heeft minister Van Gennip het parlement hierover geïnformeerd. Naast het betaalde verlof houden ouders het recht op zeventien weken onbetaald ouderschapsverlof.

Tugba Karabulut, karabulut@abu.nl

Gerelateerde artikelen