ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen door de Tweede Kamer

Het initiatiefwetsvoorstel Werken waar je wilt van D66 en GroenLinks is aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet flexibel werken. Door deze wijziging kan een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de werkplek alleen nog maar door de werkgever worden afgewezen op basis van de redelijkheid en billijkheid. Dat betekent dat in de beoordeling bijvoorbeeld zaken meegewogen kunnen worden als het welzijn van de werknemer, behoud van sociale cohesie, een goede teamsamenwerking, of zware administratieve of financiële lasten voor de werkgever. Na de zomer zal de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel buigen.

Tugba Karabulut, karabulut@abu.nl

Gerelateerde artikelen