ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Invoering CO2-registratieplicht personenmobiliteit uitgesteld

De verplichting om jaarlijks gegevens te verstrekken over mobiliteit van werknemers is uitgesteld naar 1 januari 2024. De wettelijke grondslag van het besluit is gekoppeld aan de afgelopen week uitgestelde Omgevingswet. Dit betekent dat vanaf deze datum werkgevers met honderd of meer werknemers jaarlijks gegevens moeten rapporteren over woon-werk- en zakelijke mobiliteit.

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat verwacht in het tweede kwartaal een handreiking beschikbaar te stellen waarin wordt uitgelegd welke gegevens moeten worden gerapporteerd en hoe je hieraan komt.

De ABU is in overleg met het ministerie om de rapportageverplichtingen passend te maken voor de uitzendbranche.

Meer weten? Klomp@abu.nl

Gerelateerde artikelen