ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Let op: vanaf 2020 verhoging minimumloon - en nieuwe tabel cao-beloning allocatiegroep

Per 1 januari 2020 gaan de minimumlonen omhoog. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen wordt per die datum: € 1.653,60 per maand. 

Dat is omgerekend € 381,60 per week. Als er een andere tijdsduur is overeengekomen: € 76,32 per werkdag. Tegelijkertijd wordt ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd.

De verhoging van het minimumloon heeft directe gevolgen voor de beginsalarissen (uurlonen) van de tabel voor de “cao-beloning allocatiegroep”, zoals die is opgenomen in artikel 33 in de nieuwe ABU cao.

Deze nieuwe cao gaat in per 30 december 2019. Per 1 januari 2020 zullen de daarin opgenomen beginuurlonen veranderen.

Voor de functiegroepen 1, 2 en 3 geldt het minimumloon (per 1 januari 2020 is dit € 9,54 per uur op basis van een 40-urige werkweek).

Voor de functiegroepen 4, 5 en 6 geldt dat het uurloon o.g.v. artikel 33 lid 11 wordt verhoogd met het afgesproken percentage van de WML-verhoging, namelijk 1,10% per 1 januari 2020.

De tabel voor “cao-beloning allocatiegroep” ziet er per 1 januari 2020 als volgt uit:

Functiegroep (I)

Beginsalaris allocatiegroep

(II)

Periodieke verhoging naar functiegroep

1 wettelijk minimum (jeugd)loon 2,25%
2 wettelijk minimum (jeugd)loon 2,25%
3 wettelijk minimum (jeugd)loon 2,25%
4 € 11,28 2,25%
5 € 11,79 2,25%
6 € 12,36 2,25%

* Voor de minimum feitelijke uurlonen in deze tabel is uitgegaan van de voor deze cao geldende normale arbeidsduur van 40 uur per week. Bij een normale arbeidsduur bij de opdrachtgever die minder is dan 40 uur per week, moet het uurloon gebaseerd op het wettelijk minimum(jeugd)loon worden herberekend, zodat wordt voldaan aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Correctie uurloon

De wet kent nog geen minimumuurloon. SZW publiceert wel uurlonen, maar daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Met andere woorden: wanneer een uitzendkracht een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur heeft, moet u ervoor zorgen dat het salaris per dag, week of maand minimaal gelijk is aan het wettelijke minimum dag-, week- of maandsalaris.

Bedraagt het feitelijk loon voor een voltijdswerkweek minder dan het minimunloon? Dan bent u, op grond van artikel 17 lid 4 (inlenersbeloning) en/of artikel 33 lid 4 (cao-beloning allocatiegroep), ook gehouden een correctie toe te passen.

BBL

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden alternatieve staffels voor leerlingen in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar. Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar gelden de reguliere staffels.

Staatscourant

Lees de bekendmaking van de verhoging van het WML (inclusief de staffels voor het jeugd WML en de alternatieve staffel voor BBL’ers) in de Staatscourant.

Joyce de Jong, helpdesk@abu.nl

Gerelateerde artikelen