ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Minister Van Gennip mag door met de voorbereiding van wetgeving

Dinsdag 5 september heeft de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen onderwerpen controversieel verklaard. Hoewel de brieven van minister Van Gennip over de implementatie van het SER-advies (waaronder de regulering van uitzenden en zzp) en verplichte certificering niet op de agenda stonden, volgt uit de besluitvorming dat de minister verder mag gaan met de voorbereiding van deze wetgeving.

De komende maanden zal de Kamercommissie – zolang er nog sprake is van een demissionair kabinet – bij nieuwe brieven van de minister of de indiening van wetsvoorstellen opnieuw beoordelen of het moet worden behandeld door de Kamer of controversieel worden verklaard en daarmee worden overgelaten aan het nieuwe kabinet.

Geen cherry picking

De ABU heeft – net zoals de SER – de Kamer eerder opgeroepen om de arbeidsmarkthervorming volledig voort te zetten, zonder cherry picking of aanvullende maatregelen, óf volledig controversieel te verklaren. Wij rekenen erop dat de Kamercommissie bij de besluitvorming over nieuwe wetsvoorstellen die onderdeel uitmaken van het SER-advies niet aan cherry picking zal doen en alles zal behandelen. Wij zullen ons hier sterk voor blijven maken.

Definitief besluit

Aanstaande dinsdag 12 september zal de Tweede Kamer pas formeel besluiten over alle controversiële onderwerpen, maar wij verwachten dat de uitkomst hiervan hetzelfde zal zijn.

Gerelateerde artikelen