ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuw wetsvoorstel moet bescherming bieden aan werknemers met onzekere arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 zal het wetsvoorstel ‘Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ van kracht gaan. Het doel van het wetsvoorstel is om bescherming te bieden aan werknemers met onzekere arbeidsvoorwaarden.

Dit zijn de meest relevante wijzigingen:

  • Er komt een uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever.
  • Verplichtingen die gelden bij oproepovereenkomsten gaan ook gelden voor arbeidsovereenkomsten waarvoor geldt dat de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht geheel of grotendeels onvoorspelbaar zijn.
  • Verplichting om verplichte scholing kosteloos en als arbeidstijd aan te bieden.
  • Objectieve rechtvaardiging bij het verbod op nevenwerkzaamheden.

Momenteel bestaat er onduidelijkheid over de uitleg van sommige wijzigingen. De wetsbehandeling in de Tweede Kamer is namelijk nog niet rond. Vanwege corona heeft de omzetting van de richtlijn in de Nederlandse wetgeving forse vertraging opgelopen. Zodra er meer duidelijk is zullen wij u uitgebreider informeren over de wijzigingen. U kunt er in ieder geval rekening mee houden dat de wetgeving op 1 augustus 2022 in werking gaat. Er is geen sprake van overgangsrecht.

 

Gerelateerde artikelen