ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Opheldering over bbl, lage Awf-premie en uitzendbeding

Er was onduidelijkheid over het wel of niet mogen toepassen van de lage Awf-premie bij bbl-overeenkomsten als ook het uitzendbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De ABU heeft hierover contact gezocht en uitsluitsel gekregen.

De regelgeving hierover is namelijk niet helemaal helder: we constateren dat instanties verschillende standpunten hanteren.

De uitkomst van onze vraag om opheldering is als volgt. Op dit moment is het gebruik van het uitzendbeding nog toegestaan bij bbl in combinatie met een lage Awf-premie. Maar we verwachten dat de wetgeving in de toekomst  aangescherpt zal worden. Het ministerie van SZW heeft aangegeven dat het waarschijnlijk vanaf 1 januari 2023 niet meer is toegestaan de lage WW-premie af te dragen voor een BBL-leerling met een overeenkomst waarin een uitzendbeding is opgenomen.

Als u het uitzendbeding hanteert, is het wijs om met dit scenario rekening te houden. Vermijd, wanneer mogelijk, contracten met uitzendbeding bij BBL-overeenkomsten.

Gerelateerde artikelen