ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Reactie ABU op aanpak schijnzelfstandigheid kabinet

Vorige week werd de kabinetsreactie op de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk gepubliceerd. In reactie op de publicatie heeft de ABU, samen met I-ZO, VvDN, Bovib, NBBU en RIM, in een brief aan minister Van Gennip en staatssecretaris Van Rij aangeboden om mee te denken over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de politieke wensen.

Voorstellen kabinet tegen schijnzelfstandigheid

De Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk hadden zich gebogen over het probleem van de schijnzelfstandigheid, en beide kwamen tot kritische conclusies. Om het probleem op te lossen, wil het kabinet maatregelen nemen langs drie lijnen:

  1. De inzet op een gelijker speelveld
  2. Meer duidelijkheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie
  3. Het verbeteren van toezicht en handhaving op schijnzelfstandigheid

In de hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt die in de pen zit bij Minister Van Gennip zal verder worden ingegaan op de eerste twee punten.

Wat betreft de handhaving: het kabinet heeft de ambitie om het handhavingsmoratorium op te heffen per 1 januari 2025, of eerder als dat kan. Om onrust te voorkomen wil het kabinet dit zeer zorgvuldig aanpakken. Komend najaar zal het kabinet meer duidelijkheid geven hierover. Per 1 januari 2025 zal er weer met terugwerkende kracht (maar niet tot vóór die datum) gehandhaafd worden, iets wat nu alleen kan bij kwade trouw of een aanwijzing. In de tussentijd zal er worden ingezet op meer handhaving (meer bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken) binnen de bestaande kaders. Hiertoe zal extra capaciteit vrijgemaakt worden bij de Belastingdienst.

Reactie ABU

De ABU doet in eerdergenoemde brief enige suggesties voor oplossingen voor het vastgelopen debat rond schijnzelfstandigheid. Bijvoorbeeld:

  • Onderzoek de voordelen van de Belgische Arbeidsrelatiewet. Het gebruik van neutrale en algemene criteria in combinatie met sectorspecifieke criteria maakt dit model het onderzoeken waard, vinden wij. Zeker afgezet tegen de gebleken onwerkbaarheid van de Nederlandse webmodule.
  • We roepen op tot het verkleinen van fiscale en socialezekerheidsrechtelijke verschillen tussen werknemer en zzp’er, wat zorgt voor een gelijker speelveld op de arbeidsmarkt.
  • We brengen het rechtsvermoeden van werknemerschap onder een bepaald uurtarief nogmaals onder de aandacht. Dit draagt sterk bij aan het beschermen van de kwetsbaarste werkenden.

De ABU pleit bij dit alles voor een integrale en gelijktijdige aanpak van de regulering van de arbeidsmarkt, om waterbedeffecten te voorkomen. De regulering van de uitzendbranche kan en mag niet los gezien worden van een adequate aanpak van schijnzelfstandigheid.

De brief is ook verstuurd naar diverse Kamerleden. Op donderdag 30 juni is er een commissiedebat Zzp. 

Arno Spuij, spuij@abu.nl

 

Gerelateerde artikelen