ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Reactie ABU op onderzoeken naar het uitzendregime

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft twee onderzoeken laten verrichten om na te gaan of het uitzendregime nog voldoet. De ABU heeft in een statement gereageerd op de onderzoeken en de Kamer hiervan op de hoogte gebracht.

Het uitzendregime, de bijzondere arbeidsrechtelijke regels over contractflexibiliteit en arbeidsvoorwaarden, wordt geëvalueerd omdat de laatste evaluaties van Waadi en het Burgerlijk Wetboek dateren van 2001 respectievelijk 2007.

De ABU is blij dat door de onderzoekers wordt bevestigd dat de allocatiefunctie van uitzendwerk – het bijeenbrengen van vraag en aanbod – goed werkt.

De onderzoekers hebben volgens de ABU helaas niet gekeken naar de opstapfunctie van uitzendwerk. Een gemiste kans. Want juist daarmee biedt uitzendwerk oplossingen voor de tweedeling op de arbeidsmarkt. Uitzenden maakt het verschil tussen meedoen en niet meedoen. Zo realiseren uitzenders 16 procent van de banen van de Banenafspraak. 24 procent van de statushouders is via uitzenden aan het werk. 32 procent van de WW’ers gaat aan de slag via de uitzendbranche, van wie 79 procent drie jaar later nog steeds aan het werk is. Uitzendwerk vervult dus niet alleen een belangrijke allocatiefunctie maar ook een opstapfunctie. Volgens de ABU rechtvaardigt dit ook anno 2020 een gemoderniseerd doch verlicht arbeidsrechtelijk regime.

De evaluatie wordt voor de zomer afgerond, zo is de verwachting.

Lees de uitkomsten van de onderzoeken van het ministerie.

Gerelateerde artikelen