ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

SER organiseert webinars over CSRD

Vanaf 2024 moeten bedrijven in de EU rapporteren over hun duurzaamheid. Wat houdt de CSRD in, wie valt eronder en hoe kunt u zich hierop voorbereiden?

De CSRD is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Deze richtlijn verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid aan de hand van verschillende duurzaamheidscriteria. Dit zal grote effecten hebben op veel ondernemingen, ook op diegene die er niet direct onder vallen. Immers, bedrijven die moeten rapporteren kunnen ook hun leveranciers om informatie vragen.

Wie valt onder de CSRD?

De ondernemingen die onder deze nieuwe wet vallen zijn:

  • grote bv’s, nv’s en organisaties van openbaar belang;
  • middelgrote en kleine beursvennootschappen;
  • bepaalde niet-EU ondernemingen.

Vanaf 1 januari 2024 moeten de bv’s en nv’s rapporteren. Deze groep van bedrijven is nu al verplicht om beperktere criteria op te nemen in een duurzaamheidsverslag. Na 2024 wordt de reikwijdte van de CSRD stapsgewijs uitgebreid naar de bovengenoemde ondernemingen. Ondernemingen zijn nu al verplicht om een financieel verslag op te stellen. Door deze EU-duurzaamheidsrichtlijn moeten zij naast dit financiële verslag ook rapporteren op het ESG-gebied. U leest meer over dit onderwerp op de website van de SER.

Webinars

De SER organiseert komende maande online bijeenkomsten over dit onderwerp. U kunt zich hiervoor aanmelden via de SER.

Wat doet de ABU?

De ABU gaat leden die later dan 2024 moeten voldoen aan deze rapportage ondersteunen. De ABU is in gesprek met een aantal leden. Via onze wekelijkse nieuwsbrief ABU-Nieuws informeren wij u de komende periode verder.

Gerelateerde artikelen