ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendrichtlijn

In 2008 is in Europa de uitzendrichtlijn vastgesteld. Deze richtlijn schrijft een aantal uitgangspunten voor uitzendarbeid voor. De richtlijn is volledig in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd.

Het meeste van de uitzendrichtlijn is terug te vinden in de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). In de factsheet kunt u meer lezen over de uitzendrichtlijn en de wijzigingen in wetgeving in Nederland.

Gerelateerde artikelen