ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verhoging minimumloon per 1 juli 2019

In het distributiecentrum

Per 1 juli 2019 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.635,60 per maand, € 377,45 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 75,49 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

Let op! De leeftijd voor het volwassen minimumloon wordt op 1 juli 2019 verlaagd van 22 naar 21 jaar.

De verhoging van het minimumloon heeft directe gevolgen voor het beginsalaris van FG 1, FG 2 en FG 3 van de Allocatiegroep van de ABU-loontabel (kolom I), die er per 1 juli 2019 als volgt uit komt te zien:

 

 

Functiegroep

(I)

Beginsalaris Allocatiegroep

– 1  € 9,44
 2  € 9,44
 3  € 9,44

 

Minimumjeugdlonen, staffels verhoogd

Vanaf 1 juli 2019 geldt het volwassen WML vanaf de leeftijd van 21 jaar. Daarnaast zijn de staffels voor de minimumjeugdlonen (15- t/m 20-jarigen) verhoogd. Mocht er als gevolg van de inlenersbeloning of het ABU-loongebouw sprake zijn van betaling onder WML, dan moet het loon worden verhoogd. Let hierbij op dat de WML-jeugdschalen (in tegenstelling tot de jeugdschalen in de cao) gelden vanaf de dag dat men verjaart.

Correctie uurloon

De wet kent nog geen minimumuurloon. SZW publiceert wel uurlonen, maar daar kunnen geen wettelijke rechten aan worden ontleend. Met andere woorden: wanneer een uitzendkracht een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur heeft, dient u er zorg voor te dragen dat het salaris per dag, week of maand minimaal gelijk is aan het wettelijke minimum dag-, week- of maandsalaris. Op grond van artikel 26 (inlenersbeloning) en/of artikel 33 (ABU-beloning) bent u ook gehouden een correctie toe te passen, indien het feitelijk loon voor een voltijdswerkweek minder bedraagt dan het minimumloon.

BBL

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden per 1 juli 2019 alternatieve staffels voor leerlingen in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar. Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar en 21 jaar gelden de reguliere staffels.

Overige bedragen ABU loongebouw

Voor het ABU-loongebouw (kolom I functiegroepen 4 t/m 6 en kolommen II en III) overleggen cao-partijen elk kalenderjaar over een verhoging (in principe) telkens voor 1 juli van dat jaar. Dit staat beschreven in artikel 35 van de ABU-CAO. Deze verhoging is op dit moment nog niet bekend.

Als uitgangspunt hiervoor wordt het zogenaamde “cao-mandje” gebruikt (een verzameling van referentie cao’s). Zodra de verhoging van het ABU-loongebouw per 1 juli 2019 bekend is, zullen we dit communiceren via de website.

De bekendmaking van de verhoging van het WML in de Staatscourant vindt u hier.

Gerelateerde artikelen