ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Werkprogramma Europese Commissie 2020 bekend

De Europese Commissie is geïnstalleerd en deze week is het werkprogramma 2020 bekend geworden. Een aantal elementen voor de arbeidsmarkt was al bekend, maar dit overzicht is completer. 

De Europese Commissie streeft naar een Europese Unie die rechtvaardig en inclusief is voor iedereen. Om dit te bereiken hebben ze een lijst van initiatieven en zes ambities op hoofdlijnen opgesteld. Dit is geen definitieve lijst, maar een aanzet voor het eerste jaar.

Samenvatting

1. Europese Green deal

Hierin komt klimaat aan de orde: het terugbrengen van schadelijke stoffen, circulariteit, etcetera.

2. Europa klaar voor het digitale tijdperk

Hier wordt onder andere ingegaan op Artificial Intelligence. Maar ook op platformwerk. Er komt volgend jaar een voorstel om de arbeidsomstandigheden voor platformwerkers te verbeteren.

Ook is er aandacht voor de digitale vaardigheden.

3. Een economie die werkt voor mensen

Ondanks dat de economie groeit, blijven de werkloosheid en armoede in sommige lidstaten te hoog. Er komt een actieplan om de Europese Pilaar van sociale rechten te implementeren.

Een van de onderwerpen is een eerlijk minimumloon. Ook komt er een voorstel voor een Europees werkloosheidsverzekeringsschema.

Ook wordt de jeugdwerkloosheid weer onderwerp: door jonge mensen te helpen met opleidingen, training en baanperspectief.

4. Sterker Europa in de Wereld

Dit hoofdstuk gaat vooral over samenwerking met andere continenten.

Wel staan daar een actieplan over mensenrechten en democratie en een actieplan voor gelijke behandeling op basis van geslacht en het versterken van vrouwen in externe relaties.

5. Promoten Europese manier van leven

Onderdeel van dat leven is het bevorderen van vaardigheden, opleiden in inclusiviteit. Er komt een nieuwe vaardigheden agenda voor Europa om de te korten van vaardigheden de identificeren en aan te vullen en om om te scholen. Ook komt er een nieuw actieplan voor integratie in inclusie.

6. Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

Onderdeel hiervan is een strategie voor gelijke behandeling van geslacht en zorgen voor economische onafhankelijkheid en toegang tot de arbeidsmarkt. Ook komt er een voorstel voor transparantie van beloning.

Meer lezen: Commission Work Programme 2020 (pdf)

Gerelateerde artikelen