ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wet aanpak schijnconstructies

Het doel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is om overtreding van wet- en regelgeving op de arbeidsmarkt beter en harder aan te pakken, in het publieke en private domein.

Het voorkomen van WAS-risico’s

De WAS introduceert de ‘civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor het verschuldigd loon’. Dat betekent dat uitzendkrachten niet alleen het uitzendbureau, maar ook de inlener aansprakelijk kunnen stellen voor het nabetalen van loon.

Door het volgende stappenplan te volgen, kunnen uitzendbureaus en opdrachtgevers voorzorgsmaatregelen treffen:

  1. Toets of een uitzendbureau periodiek en onafhankelijk wordt gecontroleerd op de loonadministratie. Bij ABU-leden is dit het geval.
  2. Geef als opdrachtgever het juiste loon voor uitzendkrachten aan het uitzendbureau, en leg samen de afspraken over het loon schriftelijk vast.
  3. Maak samen goede afspraken over wat er gebeurt bij klachten en kom deze voortvarend na in het geval van incidenten.

Om zijn leden te ondersteunen heeft de ABU een Model-incidentenprocedure ontwikkeld en een advies voor de Leveringsvoorwaarden. Dit kan worden gebruikt om op een goede manier invulling te geven aan de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies.

Wat is ketenaansprakelijkheid?

Bekijk het in onderstaande animatie.

Video afspelen
Deze video is embedded in de site en wordt geladen van YouTube. Als je de video speelt, ga je akkoord met de privacyverklaring van Google

Maatregelen in de wet

  1. Civielrechtelijke Ketenaansprakelijkheid van het loon
  2. Aanscherpingen Wettelijk minimumloon
  3. Openbaarmaking inspectiegegevens: Naming & Shaming
  4. Verbetering handhaving Wet arbeid vreemdelingen
  5. Verbeteren cao-naleving en -handhaving
  6. Verbeteren informatie-uitwisselingen

Gerelateerde artikelen