ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wet minimumloon

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is complex in de uitvoering. Regelgeving die bij de wet hoort is bijvoorbeeld de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet aanpak schijnconstructies.

Samen met de WML regelen ze niet alleen de ondergrens van salaris waarop een werknemer recht heeft maar hebben ook grote invloed op de mogelijkheden van verrekening en uitruil.

Op het overtreden van de regels van de WML staan forse sancties.

Gerelateerde artikelen