ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wet op de identificatieplicht (WID)

De inhoud en uitvoering van de Wet op de identificatieplicht (WID) is niet voor elke werkgever helder. Daarom verwijzen wij u naar het Stappenplan Verificatieplicht.

Stappenplan Verificatieplicht

Het stappenplan maakt duidelijk

  • Wat u moet controleren
  • Welke gegevens u als werkgever moet administreren
  • Waar u op moet letten om illegale tewerkstelling te voorkomen

In maximaal vijf stappen ziet u of de nieuwe medewerker voor u mag werken en hoe u de identiteit vaststelt.

Bekijk het stappenplan verificatieplicht dat in samenspraak met werkgeversorganisaties en de overheid tot stand is gekomen.

Ons standpunt: wet sluit niet aan bij arbeidsmarkt

Wat betreft de registratie van persoonsgegevens constateert de ABU een belangrijk spanningsveld tussen de wetgeving en de praktijk. Op diverse punten past de wet niet bij de flexibele arbeidsmarkt.

De wet schrijft voor dat ID-bewijzen van werkzoekenden die zich inschrijven bij een uitzendonderneming pas gekopieerd mogen worden door de uitzendonderneming op het moment dat er sprake is van een daadwerkelijke uitzendovereenkomst.

Dat botst met de praktijk van uitzendondernemingen die snel moeten kunnen schakelen en aan opdrachtgevers kandidaten willen leveren waarvan de papieren op orde zijn. Bovendien moeten uitzenders daarmee voldoen aan regels die volgen uit de Wet op de Loonbelasting en de Wet Arbeid Vreemdelingen.

We pleiten al langer voor een flextoets die ervoor zorgt dat wet- en regelgeving worden aangepast aan de werking van de hedendaagse arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikelen