ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wet tegemoetkomingen loondomein

Met de Wet tegemoetkomingen loondomein wil de overheid het aantrekkelijker maken om personeel aan te nemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt of in een positie met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze wet heeft de wetgever drie nieuwe regelingen geïntroduceerd:

  1. Het lage-inkomensvoordeel (LIV). Een werkgever die een werknemer in dienst neemt of heeft die rond het minimumloon verdient, kan een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Het gaat hier om werknemers met een salaris van 100% tot 125% van het volledig wettelijk minimumloon. De LIV-regeling geldt per 1 januari 2017.
  2. Het loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV is een vernieuwde systematiek voor de vroegere premiekortingen, die het aanvragen van de tegemoetkomingen voor oudere werknemers, arbeidsgehandicapten en de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden eenvoudiger moet maken. De LKV-regeling geldt per 1 januari 2018.
  3. Minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV). Als compensatie voor de stapsgewijze verhoging van het minimumjeugdloon vanaf 1 juli 2017, introduceert de wetgever een tegemoetkoming in de loonkosten voor 18- t/m 21-jarigen. Qua opzet en uitvoering lijkt deze regeling op de LIV-regeling. De jeugd-LIV regeling geldt per 1 januari 2018.

Gerelateerde artikelen