ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wetsvoorstel: aannemen van mensen met beperking moet makkelijker

Staatssecretaris Van Ark heeft op 13 februari haar wetsvoorstel Breed Offensief aan de Tweede Kamer gestuurd. De wet zou 1 januari 2021 in moeten gaan. Het wetsvoorstel Breed Offensief richt zich op mensen in de Participatiewet met een beperking. De staatssecretaris wil mensen met een beperking met een reeks van nieuwe maatregelen verder helpen.

De helft van de mensen met een beperking heeft geen werk. De meesten van hen willen wel graag werken. Logisch, want werk is meer dan alleen geld verdienen. Het betekent ook nieuwe dingen leren, mensen ontmoeten en met verhalen thuiskomen.

Het voorstel: aantrekkelijker om mensen met beperking aan te nemen

Het wordt eenvoudiger en aantrekkelijker voor werkgevers om mensen in dienst te nemen en te houden. Gemeenten gaan meer op dezelfde manier werken en het proces rond ziekmelding wordt simpeler. Mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken en nog een aanvullende uitkering nodig hebben, mogen straks 15% van hun verdiende salaris houden boven op hun uitkering, met een maximum van € 136,26 per maand. Ook voor deze mensen moet werken daadwerkelijk gaan lonen.

Verder stimuleren werkgevers

Werkgevers vinden het aanvragen en gebruiken van loonkostensubsidie complex. Deze processen worden vereenvoudigd, om het voor werkgevers makkelijker te maken. Er komt straks één loonwaardebepaling voor werkgevers; zo komt er een einde aan de verschillende manieren waarop gemeenten de loonwaarde bepalen. Loonkostensubsidie compenseert werkgevers in de loonkosten van werknemers met een productiviteit die lager ligt dan het minimumloon.

Wat wij ervan vinden

De ABU pleit al lange tijd voor één loket met eenzelfde set aan instrumenten en is blij met deze nieuwe maatregelen vanuit het Breed Offensief. Een activerend arbeidsmarktbeleid moet een eenvoudig en doeltreffend instrumentarium hebben. Werkgevers kijken niet naar gemeentelijke grenzen en ook niet naar verschillende instituties. Informatievoorziening over de verschillende faciliteiten kan en moet beter. Dat kan het beste door te werken vanuit één loket, het liefst waar private partijen zoals uitzendondernemingen ook nauw op zijn aangesloten.

Meer informatie over de nieuwe maatregelen vindt u in de brochure van de Rijksoverheid.

Femke Kooijman, kooijman@abu.nl

Gerelateerde artikelen