ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’

Het wetsvoorstel heeft als doel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen door ‘flex minder flex’ en ‘vast minder vast’ te maken en is op 5 februari jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Op dit moment ligt het wetsvoorstel ter behandeling bij de Eerste Kamer.

De ABU is kritisch over het wetsvoorstel. De ABU waardeert het dat wordt gewerkt aan een gelijk speelveld voor verschillende vormen van flexibel werk middels differentiatie van de WW-premie. Maar het wetsvoorstel zet de allocatiefunctie van de uitzendbranche onder druk en door de strenge regels voor payrolling gooit de minister het kind met het badwater weg.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans treft u hier aan.

Gerelateerde artikelen