ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wijziging regels verplicht aanbod bij oproepovereenkomst per 1 juli

Vanaf 1 juli aanstaande gelden er gewijzigde regels voor het verplichte aanbod dat na twaalf maanden aan een werknemer met een oproepovereenkomst moet worden gedaan.
Het gaat om twee wijzigingen:
  • Op dit moment vermeldt de wet niet wanneer de vaste arbeidsomvang moet starten. Daar komt nu verandering in. Als de werknemer het aanbod heeft geaccepteerd, moet de vaste arbeidsomvang uiterlijk ingaan op de eerste dag van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst. Moet u bijvoorbeeld in juli een aanbod doen? Dan moet de vaste arbeidsomvang uiterlijk op 1 september ingaan.
  • Momenteel schrijft de wet voor dat een werknemer ten minste een maand de tijd moet krijgen om het aanbod te accepteren. Deze bedenktijd verandert in een maand. Dit betekent dat de werknemer het aanbod binnen een maand moet accepteren.
Tugba Karabulut, karabulut@abu.nl

Gerelateerde artikelen