ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Zorgbonus definitief: ook voor uitzendkrachten

Per 1 oktober aanstaande wordt de Subsidieregeling bonus zorgmedewerkers COVID-19 opengesteld. Dit wordt ook wel de zorgbonus genoemd. Per 1 oktober aanstaande kunnen werkgevers aanvragen indienen. Uitzenders kunnen hierbij helpen door werkgevers gegevens aan te leveren.

De bonus gaat naar medewerkers in de zorg die een ‘bijzondere prestatie’ hebben geleverd tussen 1 maart en 1 september van dit jaar. De bonus is € 1000 netto. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen voltijders en deeltijders. De bonus gaat ook naar bijvoorbeeld schoonmakers die werken voor een zorgaanbieder.

Niet alleen het eigen personeel van zorgaanbieders kan recht hebben op de bonus, maar ook derden, waaronder uitzendkrachten en zzp’ers.

De regeling wordt zoals gezegd opengesteld per 1 oktober aanstaande. Aanvragen voor de bonus kunnen worden ingediend tot en met 29 oktober van dit jaar.

De aanvraag voor de zorgbonus moet worden ingediend door de zorgaanbieder. Dit betekent dat u als uitzender de benodigde gegevens moet aanleveren aan de zorgaanbieder/inlener van degenen die mogelijk in aanmerking  komen. Op grond van het Besluit bepaalt de zorgaanbieder wie volgens hem in aanmerking komt voor de bonus. Dit zou dus helaas wat discussie kunnen opleveren.

De subsidie bestaat uit twee delen: 1000 euro als compensatie voor de netto-bonus en 750 euro ter compensatie van de belasting over de bonus.

Als ABU zijn we nog in gesprek met de brancheorganisaties in de zorg over een praktische werkwijze.

Voor meer informatie over de zorgbonus verwijzen we u graag naar de site van de Rijksoverheid. U vindt hier onder meer een handleiding, FAQ’s, een lijst van in aanmerking komende beroepen en een lijst van beroepen die niet aanmerking komt voor de bonus.

Update 22 september 2020:

Nu is ook het besluit gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-48058.html

Conform dit besluit hebben medewerkers in de zorg, waaronder mede begrepen uitzendkrachten en ZZP-ers, die een ‘bijzondere prestatie’ hebben geleverd tussen 1 maart en 1 september van dit jaar recht op een bonus van €1000 netto. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen voltijders en deeltijders. Daarnaast heeft de bonus niet alleen betrekking op zorgverleners, maar ook op bijvoorbeeld schoonmakers, werkzaam voor een zorgaanbieder. De zorgaanbieder moet de subsidie aanvragen.

Gerelateerde artikelen