ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gedifferentieerde premies Whk 2023 bekendgemaakt

UWV heeft de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas voor 2023 bekendgemaakt. Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA stijgt ten opzichte van 2022 van 0,84% naar 0,87%. Een paar andere gegevens:

  • Het gemiddelde premiepercentage voor de Ziektewet daalt van 0,68% in 2022 naar 0,66% in 2023.
  • Voor uitzendbedrijven (sector 52) is de WGA-component in 2023 2,40% en de ZW-component 4,73% (totaal 7,13%). Dit was in 2022 respectievelijk 2,08% en 5,94% (totaal 8,02%). Met name de daling van de ZW-component valt hierbij op.
  • De grens tussen middelgrote en grote werkgevers ligt in 2023 op € 3.620.000 (was € 3.530.000). De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers ligt in 2023 op € 905.000 (was  € 882.500).

Tegen het einde van dit jaar ontvangt u van de Belastingdienst een beschikking of een mededeling met de voor u geldende premiepercentages voor 2023. Controleer deze goed.

ABU Academy geeft in november voor leden een workshop waarin wordt uitgelegd waarom de premie soms onjuist wordt vastgesteld, en waarom het zin kan hebben bezwaar aan te tekenen.

Arno Spuij, spuij@abu.nl

 

Gerelateerde artikelen