ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Instroomcijfers WGA 2018

Rond deze tijd verstuurt het UWV brieven aan werkgevers met hun WGA-instroomcijfers van 2018. Dit betreft een overzicht van (ex)medewerkers die het afgelopen jaar, na twee jaar ziekte, in de WGA zijn ingestroomd.

De instroom in de WGA bepaalt samen met reeds lopende WGA-uitkeringen in 2018 mede de Whk-premie (WGA-deel) die een (middel)grote werkgever in 2020 voor zijn rekening krijgt. Het is dus zinvol voor ABU-leden om deze lijst te controleren en eventuele correcties tijdig door te geven.

Gerelateerde artikelen