ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

MKB verzuim-ontzorgverzekering een feit

Enige tijd geleden heeft de overheid besloten dat mkb-ondernemers meer ontzorgd moeten worden wat betreft verzuimrisico’s. Inmiddels is de verzekering daaromtrent een feit.

De wettelijke verplichtingen en de financiële risico’s rondom ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie zijn voor veel mkb-ondernemers een zware last. Ze zijn een belemmering  om personeel aan te nemen.

Er is daarom indertijd een convenant gesloten tussen het ministerie van Sociale Zaken, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars, waarin een verzuim-ontzorgverzekering werd voorgenomen.

Deze verzekering is er nu. Meer informatie hierover vindt u op www.loondoorbetalingbijziekte.nl.

Let op: het gaat hier om ziekte tijdens dienstverband en is dus geen oplossing voor een verzekering van ziektewetrisico’s na afloop van het dienstverband.

Gerelateerde artikelen