ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

No-riskpolis en uitzendbeding

De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft geconcludeerd dat een uitzendwerkgever geen beroep op een no-riskpolis kan doen als het uitzendbeding bij ziekte wordt ingeroepen. Volgens de A.-G eindigt bij ziekmelding het dienstverband, vervalt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever en keert het UWV regulier ziekengeld uit. Dit regulier ziekengeld beïnvloedt de gedifferentieerde premie Whk.

Als de Hoge Raad de conclusie volgt, kan dat dus van invloed zijn op de hoogte van uw premie. Voor eigenrisicodragers kan het een stijging van de ZW-lasten betekenen. De ABU is net als veel instanties verrast door deze interpretatie van de regelgeving. Het is verstandig om in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad rekening te houden met de visie van de A.-G.

 

Gerelateerde artikelen