ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Sectorale premies Whk bekend

Elk jaar geeft UWV een rapport uit met daarin de uitgangspunten voor de Whk-premie voor het volgend jaar.

De nota is pas gepubliceerd, met daarin de volgende punten:

  • De sectorale premie voor sector 52 wordt voor 2020 als volgt vastgesteld:
    -> Whk Zw-deel: 5,73% (was 4,85%)
    -> Whk WGA-deel: 1,58% (was 1,15%)
  • De maximumpremie voor grote uitzenders bedraagt 10,02% (was 8,48%)

De sectorale premie wordt gebruikt als basis voor de premievaststelling voor 2020 voor bedrijven die publiek verzekerd zijn (dus geen eigenrisicodrager zijn).

Kleine werkgevers met een loonsom onder 337.000 euro betalen de sectorale premie. Voor middelgrote werkgevers wordt de sectorale premie en individuele schadelast meegewogen bij de definitieve vaststelling.

Grote werkgevers krijgen een individuele premie gebaseerd op individuele schadecijfers. Maar deze wordt gemaximeerd als die premie boven het maximum uitkomt.

De definitieve beschikkingen ontvangt u van de belastingdienst. Deze worden in november verwacht.

Voor uitzenders die overwegen om eigenrisicodrager te worden, organiseert de ABU nog een voorlichtingsbijeenkomst.

Gerelateerde artikelen