ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Terugkeerpremie ERD ZW wordt verhoogd per 1 januari 2023

De minister heeft besloten dat de terugkeerpremie per 1 januari 2023 anders vastgesteld zal worden. Vanaf die datum gaat de terugkeerder de sectorale ZW-premie betalen.

De aanleiding is het onderzoek dat UWV en het ministerie van SZW hebben gedaan naar de bewegingen van uitzendorganisaties in de hybride ZW-markt. Een belangrijke conclusie: de premie die een uitzendorganisatie moet betalen als deze terugkeert naar UWV na enkele jaren eigenrisicodrager te zijn geweest (de terugkeerpremie) is in veel gevallen te laag. Ook is de premie niet lastendekkend.

Het ontwerpbesluit is ter consultatie voorgelegd. De ABU maakt van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor een gelijker speelveld tussen de private en publieke variant. Het ABU-bureau bereidt in overleg met de commissie Arbeidsmarkt en Sociale zekerheden een reactie op dit ontwerpbesluit voor.

Wilt u meer algemene informatie over eigenrisicodragen teruglezen? Dat kan in onze kennisbank eigenrisicodragerschap.

Gerelateerde artikelen