ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzondering VCR nu ook voor zelf-uitvoerders eigenrisicodragen

In een eerder bericht las u al dat private uitvoerders van eigenrisicodragen ZW een uitzonderingspositie krijgen, waardoor ze geen ‘voortschrijdend cumulatief rekenen’ (VCR) hoeven toe te passen over de ZW-uitkeringen. Net als UWV en in tegenstelling tot gewone werkgevers.

VCR is een methodiek om per loontijdvak de hoogte van het premie- en bijdrageloon te bepalen om de heffing te berekenen. Daarbij wordt telkens de som van uitkeringen én loon als grondslag gebruikt. Private uitvoerders voor eigenrisicodragers krijgen met dit wetsvoorstel dezelfde uitzondering dat zij geen rekening meer hoeven te houden met het loon van de werkgever waarvoor deze de ZW of WGA uitvoert. Voor zelfuitvoerders gold dit niet.

De afgelopen tijd heeft de ABU al aangegeven dat de VCR-vereenvoudiging ook zou moeten gelden voor zelfuitvoerders. Bovendien hebben we gevraagd om een heldere definitie van ‘private uitvoerder’.

Dit heeft geleid tot een verduidelijking, waardoor ook zelfuitvoerders met een aparte BV voor ERD dezelfde vereenvoudiging krijgen. De minister schrijft letterlijk: “Een private uitvoerder kan in dit verband overigens ook een derde onderneming zijn die zich alleen bezighoudt met de uitvoering van het eigenrisicodragerschap voor één specifieke onderneming of groep van ondernemingen”.

De ABU is tevreden met dit mooie lobbyresultaat.

Gerelateerde artikelen