ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verandering periode loondoorbetaling AOW-gerechtigden

Sinds 1 januari 2016 geldt de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Bij wijze van overgangsmaatregel is destijds onder meer bepaald dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden voorlopig dertien weken zou zijn in plaats van zes weken.

De minister heeft nu aangekondigd om een eind te maken aan deze overgangsperiode. Per 1 april 2021 is daarom de loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden maximaal zes weken.

Patrick Hustinx, hustinx@abu.nl

Gerelateerde artikelen