ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wetsvoorstel: medisch advies bedrijfsarts wordt leidend

Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Deze wetswijziging, die pas aan de Tweede Kamer is aangeboden, geeft werkgevers meer zekerheid over de loondoorbetalingsverplichting bij zieke werknemers.

Onderdeel van de afspraken is dat het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de toets op de re-integratie-inspanningen (RIV-toets) door UWV.

Werknemers houden daarbij de mogelijkheid van een second opinion door een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel van UWV. De arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt of werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben gepleegd die passen bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. De verzekeringsarts zal dit advies niet langer beoordelen.

Gerelateerde artikelen