Kerngegevens Arbeidsmigranten


Arbeidsmigranten 2018.PNG

In opdracht van de ABU en NBBU heeft Conclusr in het najaar van 2018 onderzoek uitgevoerd onder ABU- en NBBU-leden die arbeidsmigranten ter beschikking stellen. Het is een herhaling van het onderzoek dat in 2016 is gedaan. Het geeft onder meer inzicht in het aantal arbeidsmigranten dat door ABU- en NBBU-leden wordt bemiddeld, de samenstelling van deze groep en de huisvesting.

In totaal hebben 225 van de 360 leden die in 2018 arbeidsmigranten ter beschikking stelden, aan het onderzoek deelgenomen. De respons is dus 62,5% en geeft daarmee een representatief beeld van arbeidsmigranten die door de leden van de brancheorganisaties in 2018 zijn bemiddeld.

Download de factsheet met belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek >>