Kerngegevens Flexmigranten


Onderzoek flexmigranten ABU NBBUDownload het volledige onderzoek

In 2016 hebben ABU- en NBBU-leden 119.598 flexmigranten bemiddeld. Deze buitenlandse uitzendkrachten die tijdelijk in Nederland zijn, leverden door het hele land een onmiskenbare bijdrage aan de Nederlandse economie. Flexmigranten werken in sectoren waar niet tot nauwelijks Nederlandse arbeidskrachten voor zijn te vinden. Zo helpen ze de Nederlandse productiviteit en export te behouden en vergroten.

De ABU en NBBU hebben onderzoeksbureau Conclusr Research in 2016 onderzoek naar deze doelgroep laten doen. Het onderzoek is erop gericht feiten en cijfers met betrekking tot flexmigranten te achterhalen. Dat biedt inzicht in het aantal flexmigranten dat in Nederland actief is, maar ook in de samenstelling van deze groep, hun herkomst, leeftijd en opleiding, de sectoren waarin zij werken en de wijze waarop zij in Nederland gehuisvest zijn.

Om de bijdrage van flexmigranten verder te ondersteunen en faciliteren, is een warm welkom, een gelijk arbeidsvoorwaardelijk speelveld en goede huisvesting van groot belang. Daarom pleiten de ABU en NBBU voor:

  • Een sluitende aanpak van arbeidsmarktfraude door meer publiek-private samenwerking.
  • Meer ruimte binnen gemeenten voor huisvesting van deze onmisbare groep flexibele arbeidskrachten.
  • Inachtneming van het SNF-huisvestingscertificaat bij het gemeentelijk huisvestingsbeleid.
  • Geen belemmerende administratieve lasten bij registratie van nieuwkomers in de GBA of de RNI.

Download de factsheet met belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek >>


Aantal en Nationaliteit.JPG


Opleidingsniveau.JPG


Wijze huisvesting (125).JPG


Functiegroepen.JPG


Verdeling flexmigranten fase.JPG