Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen


Voorkant Statement Leven Lang Ontwikkelen.JPGKlik op de afbeelding om te downloaden

De initiatiefnemers van Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen (ABU, Cedris, NRTO en OVAL), werken in het hart van de arbeidsmarkt en zien dagelijks - ieder vanuit de eigen discipline - hoe de arbeidsmarkt te verbeteren valt. Vorig jaar hebben we het manifest Iedereen aan de slag uitgebracht. Hierin pleiten we voor een forse inzet op een Leven Lang Ontwikkelen en doen we onder meer de oproep om iedereen een persoonlijk budget met ontwikkelrechten aan te bieden.

Met Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen gaan we nog een stap verder en doen we een concreet voorstel aan het nieuwe kabinet en de sociale partners om te komen tot een structurele oplossing. Een oplossing gericht op het menselijk kapitaal en passend bij de investeringsagenda voor Nederland. Hierbij zijn we ondersteund door De  Argumentenfabriek en andere deskundigen.

Download het statement

Hoe ziet de oplossing eruit?


Stimuleren en faciliteren zijn belangrijke sleutelwoorden in de voorgestelde oplossing. Werkenden en werkzoekenden zullen zich meer bewust worden van hun waarde op de veranderende arbeidsmarkt en worden gestimuleerd om zelf de regie te willen en kunnen voeren over hun loopbaan. Daarbij zijn faciliteiten om hier invulling aan te geven hard nodig. Hoe kunnen we dit inrichten?

  1. Een periodieke arbeidsmarktscan (PAS) voor iedereen
  2. De 'Loopbaanwinkel'
  3. Een persoonlijke ontwikkelrekening voor iedereen
  4. Keuzevrijheid en kwaliteit
  5. Extra ondersteuning voor lager- en middelbaaropgeleiden

 

Argumentenkaarten


NRTO, ABU, Cedris en OVAL besloten het nieuwe kabinet te gaan helpen werk te maken van een Leven Lang Ontwikkelen. De Argumentenfabriek begeleidde het nadenken over een ontwikkelstimulans. Hoe ziet een praktisch haalbare ontwikkelstimulans eruit? Dat is de vraag die we in dit boekje beantwoorden. We hebben het denkwerk over de vraag opgeknipt in vier denkstappen en uitgetekend op de vier kaarten die in dit boekje zijn opgenomen.