Nieuws Publiek-Private Samenwerking


2017
mrt |
jul

Verbeter werkgeversdienstverlening door publiek-private samenwerking

10-07-2017
De nieuwe cijfers over de banenafspraak zijn positief, eind 2016 zijn in totaal 22.554 banen gecreëerd ten opzichte van de nulmeting. Private intermediairs spelen een stevige rol in het bereiken van dit resultaat. Een mooi resultaat maar het kan beter en met minder bureaucratie. ABU, NBBU en OVAL roepen in een brief aan de Tweede Kamer op tot het inrichten van één loket met publiek-private samenwerking op werkgeversdienstverlening in elke arbeidsmarktregio.  ...

Intensievere samenwerking helpt meer mensen aan het werk

06-07-2017
Zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Dat was de afgelopen jaren de ambitie van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma. Uitzendorganisaties kunnen in publiek-private samenwerkingsverbanden daarbij een belangrijke bijdrage leveren, meent ze. Daarom roept ze gemeenten in een speciale uitgave van Uitzendwerk op de samenwerking met private partijen op te zoeken....

22.554 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

03-07-2017
Afgelopen vrijdag presenteerde staatssecretaris Klijnsma de cijfers van de twee-meting van de banenafspraak. Het doel van de banenafspraak is om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen op de arbeidsmarkt te geven. Eind 2016 waren er voor deze doelgroep 22.554 banen gerealiseerd. Dat zijn er meer dan in het sociaal akkoord met het kabinet is afgesproken. Uitzendbureaus zijn met 3.389 banen voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk voor de extra gecreëerde banen....

2017
mrt |
jul

Publiek-private-samenwerking (PPS)


Best practices, nieuws, publicaties, feiten en cijfers en onderzoeken over publiek-private samenwerking (PPS). En, antwoord op veelgestelde vragen.

Bekijk het thema >>