Reactie ABU n.a.v. aannemen Wet DBA 04-02-2016


Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) met een ruime meerderheid aangenomen. Naast de coalitiepartijen stemden ook CDA, SP, PVV, SGP, 50-Plus en de Onafhankelijke Senaatsfractie voor. Op 1 mei as. treedt de wet in werking. Op die datum verdwijnt ook de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR).

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen hun overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst of gebruikmaken van een modelovereenkomst. Als er ook daadwerkelijk conform de overeenkomst wordt gewerkt, geeft dit de opdrachtgever een vrijwaring voor de loonheffingen.

Er komt een overgangsperiode die loopt van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. Opdrachtgevers, intermediairs en zzp‘ers krijgen in die tijd de gelegenheid, waar nodig, hun overeenkomsten en wijze van werken aan te passen aan de nieuwe situatie. De Belastingdienst zal in deze periode wel toezicht houden, maar geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen, mits partijen wel actief ermee aan de slag gaan.

Het doel van de nieuwe wet is schijnzelfstandigheid aan te pakken. Niemand is voor schijnzelfstandigheid. Maar of deze wet hiervoor de oplossing is, zal de toekomst moeten uitwijzen.    

In 2015 is er een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) geweest naar de opkomst van zzp’ers. Een brede politieke en maatschappelijke discussie over de uitkomsten van dit onderzoek heeft niet plaatsgevonden. De ABU betreurt dat.

Intermediairs
Ook intermediairs stonden in het middelpunt van de politieke belangstelling. Mogen zij nu wel of niet het tussenkomstmodel blijven hanteren onder deze wet? De discussie hierover is beslecht in het voordeel van de intermediairs. Het tussenkomstmodel kan ook onder deze wet gewoon gehanteerd blijven. Een mooie uitkomst na een lange en intensieve lobby van de ABU. Het is nu de hoogste tijd dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de Belastingdienst en de intermediairs over de verdere invulling van dit model. Het bemiddelingsmodel kon al sowieso onder deze wet. Voor het bemiddelingsmodel komt de ABU met een modelovereenkomst. Het concept ervan ligt reeds ter beoordeling bij de Belastingdienst.

Er is veel te doen geweest rondom deze wet. De wet kent veel voorstanders, maar ook veel tegenstanders. In het belang van de zeer grote groep zzp’ers wordt het nu de hoogste tijd om de handen ineen te slaan. Met deze wet in de hand zullen in ieder geval intermediairs doorgaan op de door hun ingeslagen weg. En die is van het ontzorgen van marktpartijen, van goed opdrachtgeverschap en van verdere professionalisering. Iets waar de leden van de ABU zich al sterk voor maakten en dat ook in de (nabije) toekomst zullen blijven doen.


Meer nieuws uit: ZZP

Reacties

Reageren

Naam
E-mail
Reactie

Contact met de persvoorlichter