Informatie voor Opdrachtgevers


Flexibiliteit is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het maakt het bedrijfsleven veerkrachtig en con­currerend, en het biedt werknemers kansen en een opstap naar werk. Intermediairs op de arbeidsmarkt, aan­gesloten bij de ABU, leveren die flexibiliteit én relevante dienstverlening.

Flexibiliteit: een bewuste keuze

Steeds meer organisaties kiezen bewust voor flexibiliteit. Om pieken op te vangen of zieken te vervangen. Om te groeien, of bewust klein te blijven. Om risico’s te spreiden of om specifieke (vak)kennis in huis te halen. Vanwege de laagdrempeligheid, of omdat het u ontzorgt in uw werving en selectie, administratieve processen en HR-diensten.

Welke flexibele arbeidsvorm past bij uw onderneming?

Van detachering tot payroll, van zzp tot uitzendwerk. Iedere flexibele arbeidsvorm is op zijn eigen manier van betekenis voor de arbeidsmarkt. De ABU maakt het onderscheid met goed georganiseerde flexibiliteit: arbeidsvormen waarbij de sociale zekerheid voor werknemers goed geregeld is. Ontdek welke vorm van flexibele arbeid bij u past.

Zakendoen met een betrouwbaar uitzendbureau

Om welke reden u ook kiest voor flexibiliteit, één ding is zeker: u wilt niet voor verrassingen komen te staan. Kies daarom voor een uitzendbureau met het ABU-keurmerk. Uitzendondernemingen die lid zijn van de ABU staan voor goed georganiseerde flexibiliteit en voldoen aan strenge eisen op het gebied van gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Bij de ABU zijn ruim 560 leden aangesloten.

Zoek een ABU-lid >>

Checklist werken met uitzendbureaus

De Inspectie SZW heeft samen met de Belastingdienst, branchepartijen ABU en NBBU, en met SNA en SNCU, een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus. De checklist helpt bedrijven te beoordelen of zij op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten werken. Aan de hand van negen punten beoordelen bedrijven het uitzendbureau waar zij mee werken.

Naar de checklist >>

Keten- en inlenersaansprakelijkheden

Ons land kent wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werken, waar uitzendbureaus zich aan moeten houden. Als ondernemer is het uw verantwoordelijkheid om zaken te doen met een bureau dat zich aan de regels houdt. Indien dit niet het geval is, kan ook u dat geld kosten. Het is daarom van belang dat u goed op de hoogte bent en weet waar u op moet letten als u gaat werken met een uitzendbureau.

CAO voor Uitzendkrachten en de Gedragsregels

In de CAO voor Uitzendkrachten zijn alle arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op uitzendkrachten opgenomen, zoals die zijn afgesproken tussen CAO-partijen. In de samenvatting staat een handig overzicht van de belangrijkste rechten en plichten. Download de CAO voor Uitzendkrachten en de Gedragsregels waar ABU-leden zich aan moeten houden.

Vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid

De inlenersaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat uitleners misbruik maken van hun werk bij de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting. De fiscale regels die gelden per 1 juli 2012 zijn het resultaat van een jarenlange lobby van de ABU met als doel de malafiditeit binnen de uitzendbranche hard aan te pakken. Dit doel wordt bereikt door aan inleners van SNA-gecertificeerde uitzendondernemingen (Stichting Normering Arbeid) onder voorwaarden financiële zekerheid te verlenen, in de vorm van vrijwaring van inlenersaansprakelijkheid. Onderaan deze pagina vindt u documenten met meer informatie.

Ketenaansprakelijkheid van verschuldigde loon

Wanneer uitzendkracht vinden dat zij niet correct betaald zijn kunnen zij niet alleen het uitzendbureau aansprakelijk te stellen voor nabetaling van het loon, maar ook diens opdrachtgever. Opdrachtgevers kunnen deze risico’s vermijden, door maatregelen te nemen om niet-verwijtbaar te zijn wanneer ze worden aangesproken. Om deze reden adviseert de ABU opdrachtgevers de volgende drie maatregelen bij de inhuur van uitzendkrachten:

  1. Toets of de uitzendonderneming regelmatig en onafhankelijk gecontroleerd wordt
  2. Geef het juiste loon door dat uitzendkrachten moeten verdienen
  3. Maak afspraken over de procedure bij incidenten.

Handige documenten en links

Zoek ABU-lid


Download het statement


Voorkant statementKlik op de afbeelding om te downloaden

Veelgestelde vragen


  • Hoe weet ik of een uitzendbureau ABU-lid is?
  • Ik zoek goed personeel. Hoe weet ik dat ik met een betrouwbare partij ga samenwerken?
  • Waar vind ik (informatie over) de CAO voor Uitzendkrachten?
  • Met wie sluit de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst?

Vraag of klacht over de CAO?