Opdrachtgevers - FAQ


 • Hoe weet ik of een uitzendbureau lid is van de ABU?

  U kunt de actuele ledenlijst inzien op onze website.

 • Ik zoek goed personeel. Hoe weet ik dat ik met een betrouwbare partij ga samenwerken?
  • Uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU zijn financieel betrouwbaar. Zij zijn aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid (SNA), danwel bij een andere organisatie die kan aantonen dat zij voldoet aan waarborgen die gelijkwaardig zijn aan de waarborgen die SNA biedt. SNA toetst periodiek op correct betalingsgedrag van sociale premies, belastingen en op documentcontrole. Dat beperkt het risico van de inlenersaansprakelijkheid.
  • Uitzendondernemingen die lid zijn van de ABU werken volgens strenge gedragsregels; dat zijn extra normen bovenop de wettelijke regels die de integriteit van deze bedrijven waarborgen. De gedragsregels geven aan dat u en de uitzendkrachten zaken doen met een open en eerlijk bureau.
  • Elke onderneming die lid is van de ABU hanteert verplicht de CAO voor Uitzendkrachten. Daarin zijn alle rechten en plichten van uitzendkrachten en uitzendbureaus vastgelegd. ABU-leden staan voor goede arbeidsvoorwaarden. Voor uitzendkrachten die langere tijd werken voor een uitzendonderneming is collectief een pensioenvoorziening geregeld en zijn scholingsmogelijkheden aanwezig.
  • Alle leden van de ABU worden regelmatig gecontroleerd door een door de ABU goedgekeurde Controlerende Instelling (CI) op de correcte toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten en op juiste handelwijze en naleving van de wetten, regels en betalingsgedrag. Bedrijven die voldoen aan de strenge lidmaatschapscriteria mogen zich ABU-lid noemen.
  • Een uitzendonderneming aangesloten bij de ABU staat voor goed werkgeverschap en u kunt ervan op aan dat zij uitzendkrachten stimuleren tot goed werknemerschap.
 • Waar vind ik (informatie over) de CAO voor Uitzendkrachten?

  De CAO voor Uitzendkrachten en de samenvatting kunt u kosteloos downloaden. De samenvatting biedt een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten. Deze bestaat in verschillende talen. De CAO voor Uitzendkrachten kunt u ook bestellen via de webshop.

 • Met wie sluit de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst?

  Een uitzendkracht is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever, maar er bestaat tussen hen geen overeenkomst. Er zijn bij uitzending twee formele juridische relaties: enerzijds de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming en anderzijds de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming en daarnaast de Algemene Voorwaarden. Het is aan de uitzendonderneming om deze relaties zo op elkaar af te stemmen, dat de juiste uitzendkracht naar de juiste opdrachtgever wordt uitgezonden.

 • Wat is de uitzendovereenkomst?

  De uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Deze definitie komt er op neer, dat de uitzendovereenkomst een arbeidsovereenkomst is tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht met als bijzonderheid, dat de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaam te zijn. De uitzendkracht is dus formeel in dienst van de uitzendonderneming. Er is een CAO voor Uitzendkrachten waarin de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten zijn geregeld.

 • Hoe worden de afspraken tussen het uitzendbureau en de opdrachtgever geregeld?

  Alvorens een uitzending daadwerkelijk tot stand komt, moet een aantal zaken worden afgesproken zoals de functie, de ter beschikking te stellen uitzendkracht, de duur van de opdracht en het tarief. De uitzendonderneming zal deze afspraken in het algemeen schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen middels een opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden.

  Het door de opdrachtgever te betalen tarief van de uitzendonderneming omvat de loonkosten van de uitzendkrachten en een bureaumarge. Daarnaast kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt.

 • Waar vind ik de Algemene Voorwaarden van de ABU?

  De algemene voorwaarden kunt u opvragen bij het uitzendbureau waarmee u zaken doet. De model ABU Algemene Voorwaarden worden alleen beschikbaargesteld aan de ABU-uitzendondernemingen zelf. Veel uitzendondernemingen hebben hierop hun eigen algemene voorwaarden gemaakt. Uitzendondernemingen werken dus niet allemaal conform dezelfde voorwaarden. Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de betreffende uitzendonderneming die u hier uitgebreid over kan informeren.

 • Wat zijn arbeidsmigranten en hoeveel arbeidsmigranten zijn er?

  Arbeidsmigranten zijn mensen die hun land of woonplaats verlaten om, vaak voor een beperkte duur, in een ander land te gaan werken. In 2016 waren er in totaal 371.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa actief als werknemer in Nederland, waarvan een groot deel als uitzendkracht. In 2018 waren er 184.000 arbeidsmigranten als uitzendkracht werkzaam bij leden van de ABU of NBBU.

  Lees meer in het Thema Arbeidsmigranten >>

 • Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting van arbeidsmigranten? En hoe is dit geregeld?

  De arbeidsmigrant die op eigen gelegenheid naar Nederland komt is zelf verantwoordelijk voor zijn huisvesting. Als de werkgever de migrant in zijn thuisland werft om ze in Nederland te laten werken, heeft de werkgever de zorgplicht goede huisvesting te organiseren. Zeker in de eerste maanden van het verblijf in Nederland. Bij uitzendkrachten is het uitzendbureau de werkgever.

  Het uitzendbureau kan zelf woningen, kamers of eenheden op een recreatieterrein kopen of huren. Of er wordt contact gezocht met een organisatie die woningen of kamers verhuurt. Het uitzendbureau kan ook samen met andere partijen een hotel of pension te laten (ver-)bouwen voor zijn arbeidsmigranten. Hiervoor gelden gemeentelijke regels en voorschriften. In de meeste gevallen is overleg met de gemeente essentieel.

  Huisvesting
  De CAO voor Uitzendkrachten geldt uiteraard ook voor arbeidsmigranten. Naast de algemene bepalingen die voor álle uitzendkrachten gelden zijn er specifieke bepalingen voor deze groep werknemers. Deze bepalingen staan in artikel 64, 65, 66 en 67 en Bijlage VII van de CAO voor Uitzendkrachten. Een belangrijk deel daarvan gaat in op huisvesting van arbeidsmigranten. Alle informatie over de huisvestingseisen die zijn vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten en het huisvestingskeurmerk Stichting Normering Flexwonen vindt u hier

  Lees meer in het Thema Arbeidsmigranten >>