De vereniging


 


 

Het bestuur

Het bestuur van de ABU is verantwoordelijk voor de vaststelling van het beleid van de ABU. Het bestuur bestaat uit acht gekozen leden die representatief zijn voor de ledenkring en een onafhankelijke voorzitter. De leden van de ABU vormen tezamen in de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste gezag van de vereniging. Nadat het bestuur het beleid heeft vastgesteld, wordt dit aan de leden voorgelegd. De ALV benoemt het bestuur, stelt het beleid definitief vast en oefent controle uit op de financiën. Het ABU-bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Sieto de Leeuw (Voorzitter)
  • Leonie Belonje (Vicevoorzitter) - USG People
  • Dennis Mortier (Penningmeester) - Consolid
  • Hans Pruis - Adecco
  • Bram Bosveld - YoungCapital
  • Tom Sijpestijn - Flexspecialisten
  • Marcel Slaghekke - Staffing Associates
  • Frank Weermeijer - Manpower
  • Peter Feld - Randstad

Het secretariaat

Voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid beschikt de ABU over een breed samengesteld secretariaat, bestaande uit een directie en diverse teams: juridische zaken, sociaal-economische zaken, arbeid en verzuim, communicatie en ondersteuning. Het jaarlijkse beleidsplan is de leidraad voor de werkzaamheden van het secretariaat.