Voor wie werkt de ABU?


Uitzendbureaus bieden tegenwoordig meer diensten dan alleen uitzenden: payrolling, zzp-bemiddeling, werving & selectie, contracting, loopbaancoaching. De ABU volgt zijn leden in die ontwikkeling en zal de komende jaren in toenemende mate belangen behartigen in de breedte van de dienstverlening.

Een greep uit de diensten van uitzendondernemingen die de ABU vertegenwoordigt:

 

Arbeidsmigranten

In Nederland werkt een groot aantal buitenlanders als uitzendkracht. Een aanzienlijk deel wordt bemiddeld door zo’n 140 ABU-leden. Het betreft zowel specialisten als algemene uitzendondernemingen, die -naast bemiddeling van Nederlandse uitzendkrachten- in minder of meerdere mate ook buitenlandse uitzendkrachten bemiddelen. De ABU heeft een apart platform gecreëerd voor deze leden 'ABU International' en maakt zich sterk voor duidelijke regels, effectieve samenwerking en strikte handhaving.

ZZP

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, werkt voor eigen rekening en risico en gericht is op het maken van winst. De zzp’er moet meerdere opdrachtgevers hebben en zelfstandig zijn werk doen; er mag geen sprake zijn van een gezagsverhouding met de opdrachtgever. De zzp'er wordt steeds vaker zp'er genoemd; de zelfstandige professional.

Payroll

Payrolling is een gespecialiseerde vorm van (P&O- of hr-)dienstverlening. De ABU is voorstander van payrolling als goed georganiseerde vorm van flexibiliteit. Het werkgeverschap wordt steeds complexer en intensiever, daarom neemt de behoefte aan ontzorging van de ondernemer toe. Payrolling laat ondernemers weer ondernemen en draagt bij aan het creëren van  kansen op de arbeidsmarkt. Goed werkgeverschap en transparantie in de dienstverlening is essentieel voor payrolldienstverlening.

Uitzenden

Arbeidsbemiddeling is de kernactiviteit van onze leden. Jaarlijks vinden 700.000 uitzendkrachten werk via het uitzendbureau. Samen realiseren zij 1,4 miljoen plaatsingen. Voor een aanzienlijke groep (29%) vormt het uitzendbureau een belangrijke opstap naar de arbeidsmarkt. Als uitzendwerk in Nederland niet zou bestaan, dan zou de werkloosheid vermoedelijk op een veel hoger niveau liggen.

Publiek private samenwerking

In samenwerking met de publieke arbeidsbemiddelaars (UWV WERKbedrijf en gemeenten) neemt de uitzendbranche zijn verantwoordelijkheid om nog meer werkzoekenden te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Een derde van de geregistreerde werkzoekenden vindt inmiddels zijn weg terug naar de arbeidsmarkt door middel van een uitzendbaan. Deze rol valt niet meer weg te denken in een goede werking van de arbeidsmarkt en met de juiste ondersteuning is de ABU ervan overtuigd dat de branche zijn maatschappelijke bijdrage verder kan vergroten.

Zoek ABU-lid


Beleidsplan 2018


Beleidsplan 2018 Kansen voor de uitzendbranche.PNG

De titel van ons beleidsplan voor 2018 luidt ‘Kansen voor de uitzendbranche’. 2018 belooft een mooi jaar te worden. Met de voorspelde economische groei van 3% liggen er grote kansen voor de uitzendbranche. Wilt u weten waar de ABU voor staat en wat u van ons kunt verwachten?

Lees het beleidsplan 2018 >> 

Reflexlab: ideeën voor moderne arbeidsmarkt