Meer zekerheid voor uitzendkrachten: Perspectiefverklaring maakt eigen huis voor uitzendkracht mogelijk26 sep 2017


Dylan Dresens Stichting Perspectiefverklaring - web.JPGDylan Dresens, voorzitter Stichting Perspectiefverklaring

Het wordt voor steeds meer uitzendkrachten makkelijker om een hypotheek aan te vragen voor het kopen van een eigen huis. Na een jaar voor een uitzendorganisatie te hebben gewerkt, kunnen zij al een perspectiefverklaring aanvragen.

Al een aantal jaar was het mogelijk om als uitzendkracht een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan te vragen als je drie jaar voor een uitzendorganisatie had gewerkt. Met de perspectiefverklaring is daar veberering in gekomen, vertelt Dylan Dresens. Dresens is directeur Beleid & Ontwikkeling bij het Waarborgfonds Eigen Woningen, dat verantwoordelijk is voor de Nationale Hypotheek Garantie en tevens voorzitter van de nieuwe Stichting Perspectiefverklaring. “Als je een jaar bij hetzelfde uitzendbureau werkt, kun je nu een perspectiefverklaring aanvragen. Het grote verschil met NHG is dat er niet wordt gekeken naar het gemiddelde inkomen dat je de afgelopen drie jaar hebt verdiend, maar naar je toekomstige arbeidsmarktkansen en verdienvermogen.”

De perspectiefverklaring sluit goed aan bij de flexibiliserende arbeidsmarkt. Uitgangspunt is of iemand toekomstige arbeidsmarktkansen en verdienvermogen heeft. - Dylan Dresens, voorzitter Stichting Perspectiefverklaring

Volgens Dresens sluit de perspectiefverklaring aan bij de flexibiliserende arbeidsmarkt. “Een grote groep mensen heeft een flexibel contract. Ook zij moeten op een verantwoorde manier een hypotheek kunnen krijgen.” En dat mag niet afhangen van de contractvorm, vindt Dresens. “Iemand met een vast dienstverband die na twintig jaar wordt ontslagen, heeft misschien wel minder kans op een baan dan een uitzendkracht die gewend is om snel nieuw werk te vinden. Uitgangspunt moet zijn of iemand een bestendig inkomen kan verwerven.”

Nieuwe stichting

Sinds begin juli is de Stichting Perspectiefverklaring in het leven geroepen, waarvan Dresens voorzitter is. Alleen geldverstrekkers aangesloten bij de stichting kunnen op basis van een perspectiefverklaring hypotheken met NHG verstrekken. Dresens: “Voor geldverstrekkers betekent de certificering minder risico. Want bij onvermijdelijke verkoop van een huis dekt de Nationale Hypotheek Garantie de overblijvende restschuld.” Uitzendorganisaties die voldoen aan het programma van eisen, kunnen zich aansluiten bij de stichting. Dresens: “Voor deze organisaties betekent de certificering dat ze de perspectiefverklaring mogen verstrekken aan uitzendkrachten die voor ze werken.”

Als een van de pilotorganisaties is uitzendorganisatie Driessen gecertificeerd door de stichting, vertelt directeur Ad van Zutphen. “De stichting is van groot belang om de kwaliteit van de perspectiefverklaring te borgen. Wij vinden het belangrijk dat er wordt toegezien op het feit dat door alle partijen op de juiste wijze wordt omgegaan met het verstrekken van perspectiefverklaringen. Voor Driessen is de perspectiefverklaring vooral een middel om inhoud te geven aan goed werkgeverschap, zegt Van Zutphen. “Wij willen onze uitzendkrachten graag meer kans geven op het kopen van een eigen huis. Daarnaast vinden wij het ook een belangrijk instrument voor het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor uitzendwerk.”

Arbeidsmarktwaardescan

Het aanvragen van de verklaring is gratis voor de medewerkers van Driessen en kan eenvoudig via de portal. Van Zutphen: “Een harde voorwaarde is wel dat iemand een jaar bij ons in dienst is. Is dat het geval, dan volgt een gesprek met een intercedent, die een profiel van de medewerker opstelt. Bovendien wordt er een arbeidsmarktwaardescan gemaakt. Op basis van het gespreksverslag en de uitkomst van de scan, bepaalt een onafhankelijk taxateur van Driessen of de perspectiefverklaring kan worden verleend.”

Wij vinden goed werkgeverschap belangrijk. De perspectiefverklaring past hierbij. - Ad van Zutphen, directeur uitzendorganisatie Driessen

Aangesloten partners

Inmiddels zijn vijftien uitzendorganisaties en tien geldverstrekkers aangesloten bij de Stichting Perspectiefverklaring, zegt Dresens. “Daaronder zitten grotere partijen als ABN AMRO, ING, SNS, Delta Lloyd en de Rabobank. Wij gaan ervan uit dat steeds meer geldverstrekkers én uitzendorganisaties in de komende jaren zullen toetreden.” Dat er behoefte aan de perspectiefverklaring is, laten de cijfers volgens Dresens zien. “In totaal hebben 2.800 uitzendkrachten tot nu toe de verklaring aangevraagd en inmiddels zijn er al 250 hypotheken verstrekt. Dat is een mooie start.” Wel merkt uitzendorganisatie Driessen dat er vooral bij tussenpersonen nog koudwatervrees is. Van Zutphen: “Soms worden er toch nog allerlei ouderwetse eisen gesteld. Ik denk dat het belangrijk is dat er meer bekendheid aan de perspectiefverklaring wordt gegeven. Want het is een prachtig instrument voor een eigentijdse hypotheekverlening.”