Detachering


Detachering is een vorm van ter beschikking stellen van arbeid waarbij hoogopgeleid en specialistisch personeel door een detacherings- of uitzendbureau wordt bemiddeld naar opdrachtgevers die schaarse kennis en vaardigheden nodig hebben. Hieronder vindt u alle informatie over deze flexibele arbeidsvorm.

Infographic Detachering

Hoe is detachering geregeld?

Gedetacheerden worden meestal in dienst genomen door het detacherings- of uitzendbureau. Omdat het detacheringsbureau formeel de werkgever is, loopt het detacheringsbureau de werkgeversrisico's bij ziekte en bij ontslag. Die risico’s zijn verdisconteerd in het tarief; voor opdrachtgevers betekent dat dat zij een hoger tarief voor gedetacheerden betalen. In de wet of cao is er geen specifieke faciliteit voor deze dienstverlening opgenomen, waardoor er een breed palet aan contractvormen wordt gehanteerd: van projectovereenkomsten, uitzendovereenkomsten tot reguliere arbeidsovereenkomsten.

Wat betekent detachering voor de arbeidsvoorwaarden en sociale verzekeringen?

Waarom maken werkgevers gebruik van detachering?

Wat betekent detachering voor de werknemer?

Hoe draagt detachering bij aan mobiliteit en toegang tot de arbeidsmarkt?

Wat is de maatschappelijke waarde van detachering?

Aandachtspunten detachering