Uitzendwerk


Bij uitzendwerk is altijd sprake van drie partijen: de uitzendkracht, het uitzendbureau en de organisatie waar de uitzendkracht werkt (de inlener). Hieronder vindt u alle feiten en cijfers over uitzendwerk op een rij.

Infographic uitzendwerk

Inforgraphic Uitzendwerk Banenmotor

Hoe is uitzendwerk geregeld?

In 1999 is de Wet Flexibiliteit en zekerheid ingevoerd. Daarmee is de positie van uitzendwerk geformaliseerd en is de uitzendovereenkomst in de wet vastgelegd. Deze wet is verder geconcretiseerd in cao’s voor de uitzendsector. Er zijn een aantal brancheorganisaties met een eigen cao, waarvan de ABU - die ongeveer 65% van de uitzendmarkt vertegenwoordigt - de grootste is. Bij algemeenverbindendverklaring moet de ABU-CAO voor Uitzendkrachten ook worden toegepast door uitzendorganisaties die geen lid zijn van een brancheorganisatie.

In de CAO voor Uitzendkrachten worden de afspraken uit de Flexwet vertaald in het fasensysteem. Hoe langer de relatie tussen uitzendonderneming en uitzendkracht duurt, hoe meer rechten de uitzendkracht krijgt. Een uitzendkracht zit in fase A zolang er nog geen 78 weken is gewerkt. Er zijn daarbij twee mogelijkheden: uitzenden met uitzendbeding, waarbij einde opdracht ook einde van de uitzendovereenkomst is, of uitzenden zonder uitzendbeding, waarbij er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is, en uitsluiting van loondoorbetaling geldt (tenzij anders is opgenomen in de overeenkomst). De duur en het aantal overeenkomsten in fase A zijn onbeperkt, zolang de maximale termijn van 78 gewerkte weken maar niet overschreden wordt. Vanaf 1 juli 2015 geldt dat fase B is afgestemd op de Wet werk en zekerheid en zijn er maximaal zes contracten voor bepaalde tijd mogelijk voor de duur van maximaal vier jaar. Daarna volgt fase C, waarin de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd krijgt aangeboden.

Vanaf 1 juli 2015 geldt de Wet aanpak schijnconstructies. Voor opdrachtgevers is vooral de zogenaamde ‘ketenaansprakelijkheid voor loon’ van belang, die in deze wet is opgenomen. De werknemer kan nu ook de opdrachtgever van de werkgever aansprakelijk stellen voor betaling van loon waarop hij recht heeft. Eerder was alleen de werkgever hiervoor aansprakelijk. Zo heeft de werknemer meer mogelijkheden om achterstallig loon op te eisen. Voor de opdrachtgever is het dus van belang om (1.) in zee te gaan met een bonafide dienstverlener of aannemer, (2.) goede afspraken te maken over de naleving van de juiste arbeidsvoorwaarden en (3.) bij incidenten in de gaten te houden dat problemen worden opgelost.

Wat betekent uitzendwerk voor de arbeidsvoorwaarden en sociale verzekeringen?

Waarom maken werkgevers gebruik van uitzendwerk?

Wat betekent uitzendwerk voor de werknemer?

Hoe draagt uitzendwerk bij aan mobiliteit en toegang tot de arbeidsmarkt?

Wat is de maatschappelijke waarde van uitzendwerk?

Wat zijn de gevolgen van de invoering van de Wet werk en zekerheid?

Aandachtspunten uitzendwerk