Zzp


Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, werkt voor eigen rekening en risico en gericht is op het maken van winst. Hieronder vindt u feiten en cijfers over zzp'ers.

Infographic ZZP

Wat zijn de regels voor zzp’ers?

Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) vervangen door modelovereenkomsten. Het werken met een modelovereenkomst is niet verplicht. Het is ook niet verplicht om de modelovereenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst. Werken volgens een (door de Belastingdienst beoordeelde) modelovereenkomst zegt uitsluitend iets over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: namelijk of er wel of niet sprake is van dienstbetrekking en of er wel of niet loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen door de opdrachtgever. Het zegt bijvoorbeeld niets over de vraag of de opdrachtnemer (zzp'er) ondernemer is voor de inkomstenbelasting, respectievelijk ondernemer is voor de btw.

Belangrijk is verder dat als er gebruikgemaakt wordt van het tussenkomstmodel, het mogelijk is dat de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever (intermediair) en opdrachtnemer (zzp’er) wordt aangemerkt als een fictieve dienstbetrekking. In dat geval is het voor de opdrachtgever wél van belang om aannemelijk te maken richting de Belastingdienst dat opdrachtnemer een zelfstandige ondernemer is. Echter, het is voor een opdrachtgever in veel gevallen redelijkerwijs niet mogelijk om het ondernemerschap van de opdrachtnemer in de zin van inkomstenbelasting (volledig) te beoordelen. In het algemene model tussenkomst is hiervoor een oplossing gevonden, namelijk een lichte ondernemerstoets. Deze lichte ondernemerstoets is geregeld in artikel 9 van dit algemene model.

Wat betekent het zzp-schap voor de arbeidsvoorwaarden en sociale verzekeringen?

Waarom maken opdrachtgevers gebruik van zzp’ers?

Wat is de betekenis van de zzp-status voor de zelfstandige?

Hoe draagt zzp bij aan mobiliteit en toegang tot de arbeidsmarkt?

Wat is de maatschappelijke waarde van zzp’ers?

Aandachtspunten ZZP