Antidiscriminatiemaatregelen krijgen vorm: Nee is nee28 jun 2018


Zowel de ABU als zijn leden hebben forse maatregelen genomen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Beleid, werkprocessen en sanctioneringsmaatregelen zijn aangescherpt, voorlichtingsmateriaal is vernieuwd en her en der worden mystery guests ingezet. Onlangs startte ook een nieuwe, ééndaagse training voor intercedenten.

Delilah Sarmo is trainer bij Art. 1, het expertisecentrum op het gebied van voorkomen en bestrijden van discriminatie. In samenwerking met de uitzendbranche ontwikkelde zij een ‘antidiscriminatietraining’ voor intercedenten. “Zij vinden het lastig om nee te zeggen tegen opdrachtgevers en zijn bang een klant te verliezen. Tijdens deze training oefenen ze, met behulp van een acteur, diverse strategieën om met discriminerende vragen om te gaan.”

Het onderwerp leeft zeer onder intercedenten, merkt Sarmo: “Ze komen zelf met veel praktijkvoorbeelden. Sommige opdrachtgevers kleden hun wensen subtiel in, anderen zijn directer. Zo vertelde een intercedente dat ze direct bij binnenkomst van de opdrachtgever te horen kreeg: ‘Zo, jij gaat ervoor zorgen dat er bij ons geen buitenlanders binnenkomen.’ Zij ervoer dat als intimiderend.” Bij dat soort botte, discriminerende verzoeken, werkt een snel en duidelijk nee vaak toch het best, zo merkt Sarmo aan de reacties van haar cursisten. “Na zo’n ‘nee’ kun je vervolgens proberen de klant met argumenten om te buigen, hem te ‘verleiden’ om toch andere kandidaten te overwegen.”

Breed maatschappelijk probleem

Die discriminerende verzoeken van opdrachtgevers vormen de kern van het probleem, zo meent Mariëlle Sekhuis. Als manager Sociale Zaken is zij verantwoordelijk voor het antidiscriminatiebeleid van USG People en zorgt ze dat intercedenten goed zijn toegerust om discriminerende vragen het hoofd te bieden. “Onze sector speelt een belangrijke rol in het bestrijden van discriminatie. Maar tegelijkertijd is discriminatie een breed maatschappelijk probleem dat speelt op de héle arbeidsmarkt. Ook bij opdrachtgevers ligt een grote verantwoordelijkheid.” Sarmo: “Eens, opdrachtgevers spelen ook een rol. De uitzendbranche vormt de sleutel tot de oplossing. Door niet in te gaan op discriminerende verzoeken en door het onderwerp bespreekbaar te maken; de opdrachtgever op te voeden. Ik merk dat de branche veel actiever is geworden in het bestrijden van discriminatie en ons daar ook regelmatig bij betrekt.”

Een positieve ontwikkeling, zo meent Sarmo, want uitzendwerk vormt immers voor veel mensen de entree naar de arbeidsmarkt. “Uitzenders zorgen er juist voor dat ook mensen met een migratie-achtergrond, beperkingen of 50-plussers aan werk komen en bieden hen een opstapje naar de arbeidsmarkt. Als je als werkgever dit soort groepen uitsluit, mis je goede kandidaten.”

Een standvastige intercedent kan dan alsnog wonderen verrichten. “Een deelneemster aan de training vertelde over een opdrachtgever die absoluut geen kandidaten met een migratieachtergrond wilde. Ze wist hem toch te overtuigen haar kandidaten een kans te geven. Uiteindelijk was hij hier zo blij mee, dat deze intercedente nu niet meer stuk kan bij hem.”