De Winfabriek leidt met werkend leren op tot gewilde procesoperator4 okt 2018


Door samenwerking tussen de gemeente Oss, IBN en verschillende bedrijven in de regio Oss is De Winfabriek ontstaan, een praktijkgerichte opleiding die mensen omschoolt tot procesoperator in de maakindustrie.

De Winfabriek anticipeert op grote toekomstige vraag naar personeel in de maakindustrie, die in Noordoost-Brabant sterk vertegenwoordigd is. “De vraag naar procesoperators neemt toe en om daaraan te kunnen voldoen, moeten nieuwe ‘vijvers’ worden aangeboord. Waaronder die van werkzoekenden met een uitkering of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,” zegt wethouder Kees van Geffen. “Eerder werkten we vanuit ons aanbod: de doelgroep. Nu werken we op basis van de vraag uit de markt. De baanzekerheid is daardoor erg groot.”

Samenwerking

Drie partners hebben hiervoor de handen ineengeslagen (zie kader). Samen selecteren zij kandidaten voor omscholing bij IBN met een praktijkgericht, persoonlijk leerplan, afgestemd op toekomstige werkgevers. Voor de gemeente zorgt de uitstroom van mensen met een uitkering direct voor kostenbesparing, terwijl de doelgroep kansen krijgt om zich te ontwikkelen richting betaald werk.

Volgens Van Geffen en Maarten Gielen, directeur van IBN, biedt publiek­private samenwerking de beste kansen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. “Vooral met de kennis van de markt die onze private partners hebben en doordat zij goed kunnen selecteren op competenties,” aldus Gielen. De toegevoegde waarde van IBN voor de private partijen ligt vooral in het bieden van werk en begeleiding tijdens het opleidingstraject. Een belangrijke voorwaarde voor goede samenwerking is dat alle partijen vooraf direct met de juiste intenties aan tafel zitten, stelt Van Geffen. “Wij waren direct allemaal gericht op de resultaten op langere termijn. We begonnen niet een businesscase van kosten en baten, maar met een gezamenlijk geloof in een goed idee.” Dat is uiteindelijk geformaliseerd in een overeenkomst, waarbij de partners ook medewerkers hebben vrijgemaakt voor de aanpak. “Dat maakt een groot verschil. De beste resultaten ontstaan als mensen tijd en ruimte hebben om hiervoor aan de slag te gaan, in plaats van het ‘erbij’ te moeten doen,” aldus de wethouder.

 

 

“Ik heb nu betere baankansen”

John Reinders

John Reijnders (34) werkt sinds 2002 bij IBN met een WSW-uitkering (Wet sociale werkvoorziening)

vanwege een lichamelijke beperking. Hij deed negen jaar schoonmaakwerk. Toen dat te zwaar werd, kon hij in 2011 aan de slag in een scanstraat om documenten te digitaliseren. “Tot ik in 2017 hoorde over De Winfabriek. Na de talentendagen kon ik de opleiding volgen. Dat begon ik steeds leuker te vinden. Ze hielpen mij ook met solliciteren en inmiddels ben ik gedetacheerd als procesoperator bij Mediaverpakkers in Oss. Ik stel machines af op onze producten en zorg voor het onderhoud en schoonmaken van de machines. Kleine reparaties leer ik zelf uitvoeren. Ik heb nu veel leuker werk en betere baankansen. Door mijn opleiding bij De Winfabriek weet ik nu hoe deze machines werken.

Soms zijn ze net even anders, maar de basis is hetzelfde. Ik had niet verwacht dat ik zoveel zou kunnen. Mogelijk kan ik na een jaar detachering direct in dienst komen bij Mediaverpakkers, met behoud van mijn WSW-indicatie op de achtergrond, mocht ik lichamelijk een terugval krijgen.”

Samenwerking in het kort

Wie: Gemeente Oss, sociale onderneming IBN, WeCoPe (coaching) en private intermediair Nieuwebaan.nl.

Wat: Mensen omscholen tot procesoperator in de maakindustrie.

Sinds: April 2017.

Aanpak: Kandidaten selecteren op competenties en hen in vier maanden omscholen tot procesoperator. Daarna detacheren of (eerst) aan de slag bij productiebedrijf van IBN.

Doelstelling: Vanaf 2019 jaarlijks 100 kandidaten opleiden tot basisprocesoperator.

Resultaat: In 2017 zijn 30 deelnemers omgeschoold, van wie 10 extern gedetacheerd zijn en 20 aan de slag gingen bij IBN Productie. In 2018 worden dit er waarschijnlijk 60.