Inspiratiegids De bijzondere weg naar werk 4 okt 2018


Inspiratiegids de bijzondere weg naar werk

Met de inspiratiegids De bijzondere weg naar werk laat de alliantie Samen werken voor werk meteen de toegevoegde waarde van samenwerking zien. De acht praktijkvoorbeelden in de gids tonen hoe de bundeling van arbeidsmarktexperts in de regio de baankansen voor werkzoekenden vergroot. De gids werd aangeboden aan Fred Paling, bestuursvoorzitter van UWV en Alberta Schuurs, commissielid Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie bij VNG.

De timing is volgens Paling briljant. “We hebben te maken met een hoogconjunctuur. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Er zijn te weinig gekwalificeerde medewerkers en tegelijkertijd staan nog veel mensen langs de kant. Als we een slag kunnen maken om ook deze mensen aan werk te helpen, dan is het wel nu.”

Het is belangrijk om de profielen van alle potentiële werkzoekenden landelijk in een bestand te presenteren, zodat we grenzeloos kunnen matchen op werk. - Fred Paling, voorzitter Raad van Bestuur UWV

Ook Schuurs, die naast VNG-commissielid ook wethouder in de gemeente De Ronde Venen is, is enthousiast over de samenwerking binnen deze alliantie. “Het lukt niet iedereen om zelf werk te vinden. Partijen hebben elkaar nodig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bedrijven die hun vacatures in willen vullen, bij elkaar te brengen. Doordat de leden van de alliantie een breed pallet aan diensten te bieden hebben, kunnen zij een goede bijdrage leveren om werkzoekenden en werkgevers te helpen.” Naast mensen met een uitkering ziet Schuurs nog een groep die het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. “Er zijn veel - vaak wat oudere - mensen, die werk zoeken, maar geen uitkering ontvangen en daarom ook niet bij ons bekend zijn. Zij hebben een steuntje in de rug nodig om toch te kunnen werken. Ook dat is een doelgroep waarbij de alliantie van waarde kan zijn.”

Het lukt niet iedereen zelf werk te vinden. Partijen hebben elkaar nodig om hen te helpen. - Albert Schuurs, commissielid Participatie VNG

Eén loket voor werkgevers

De groep mensen die nog langs de kant staat, is heel divers: werkzoekenden met een arbeidsbeperking, oudere werkzoekenden, statushouders, langdurig werklozen. Juist in het maatwerk, dat deze groepen nodig hebben, vullen de alliantiepartijen elkaar goed aan. Alle facetten van arbeidsmarktmiddelen gecombineerd - arbeidsfit maken, begeleiden, opleiden en het matchen naar werk - maken een integrale aanpak mogelijk. “Zonder maatwerk lukt dat niet,” benadrukt Job Cohen van Cedris, namens de alliantiepartijen. “De alliantie biedt een uitgestoken hand naar gemeenten en UWV om van ons gezamenlijke aanbod gebruik te maken.”

Gemeenten, UWV en private partners vullen elkaar uitstekend aan bij de bemiddeling naar werk, zeker wanneer de dienstverlening vanuit de gedachte van één loket voor werkgevers wordt aangeboden, vindt Paling. “Des te belangrijker is het om de profielen van alle potentiële werkzoekenden landelijk in een bestand te presenteren, zodat we grenzeloos kunnen matchen op werk.”

Pilots

In vier arbeidsmarktregio’s worden voorbereidingen getroffen om pilots uit te rollen. Hiervoor worden publieke en private partijen bij elkaar gebracht en wordt gewerkt aan oplossingen voor regionale arbeidsmarktvraagstukken. Door de expertises van de partijen aan tafel te bundelen, ontstaan nieuwe initiatieven. De betrokken partijen in de regio investeren zelf tijd en geld in de samenwerking. Vanuit de alliantie wordt de samenwerking gestimuleerd en gefaciliteerd met één gemeenschappelijk doel: mensen weer toekomstperspectief te bieden.