Gastcolumn: Verklaring G20 is mijlpaal voor de arbeidsmarkt6 dec 2018


Annermarie Muntz (voorzitter WEC)

Een paar zinnen op de juiste plek kunnen de wereld enorm veranderen. Voor de arbeidsmarkt is zo’n mijlpaal in november bereikt tijdens de top van de G20 in Argentinië. Hier is een baanbrekend standpunt bekrachtigd van de ministers van Sociale Zaken van de twintig grootste economieën (19 landen en de EU). Zij erkennen voor het eerst hoe de wereld van werk verandert en pleiten voor sociale innovatie om stabiliteit te bieden voor het inkomen en andere arbeidsvoorwaarden van werkenden. En ook - nu komt het - dat goed geregeld flexwerk hierbij belangrijke kansen biedt om te zorgen voor banen, arbeidsmobiliteit en betere toegang tot de arbeidsmarkt, zeker voor kwetsbare groepen. 

Het gaat nu vooral nog om duidelijke keuzes en de uitvoering. 

Dit gedeelde standpunt is internationaal een mijlpaal voor de flex- en uitzendbranche. Het is vergelijkbaar met de regeringsverklaringen van de kabinetten-Lubbers I en II in 1982 en 1986 op nationaal niveau. Daarin stond toen voor het eerst dat uitzendarbeid nuttig is voor onze economie en arbeidsmarkt. Dat zorgde in Nederland voor een grote ommezwaai in het denken over werk én de acceptatie en groei van uitzendwerk. Uitzendwerk deed zijn intrede in ons poldermodel. Anno 2018 is de wereld een stuk internationaler geworden. De visie van de G20 is hiervoor een vergelijkbare mijlpaal. Maar er moet nog wel wat gebeuren.

Arbeidsmarkten globaliseren en individualiseren

De verklaring van de G20 schreeuwt om sociale innovatie. Want de loopbaan van werkenden is niet meer zo lineair als in de jaren 80. Werkenden hebben meer verschillende banen, diverse soorten werkgevers, arbeidscontracten en zijn mobieler. Naast deze erkenning stelt de G20 hierbij ook dat overheden aan zet zijn om te zorgen voor kwaliteit van werk en leven. En voor wetgeving en sociale bescherming die goed is afgestemd op de arbeidsmarkt van nu. Dat vereist modernisering van sociale zekerheid, nieuwe leer- en ontwikkelmogelijkheden en flexvriendelijker wetgeving. Dé grote vraag is nu inderdaad: HOE DAN? 

Nu aankloppen

Hoe gaan landen deze sociale vernieuwing realiseren? Dat is hét gesprek dat alle stakeholders nu samen moeten voeren: de overheid, werkgevers en werknemers. De verklaring van de G20 en vooral de mijlpaal over modernisering van de arbeidsmarkt is dé uitnodiging voor onze branche om bij minister Wouter Koolmees op de deur te kloppen voor een toekomstgericht gesprek. Ook hij heeft de verklaring ondertekend. Nederland is normaal geen G20-deelnemer, maar was er nu wel met een wildcard op uitnodiging van Argentinië. Zelf was ik aanwezig als voorzitter van de World Employment Confederation (WEC). Ik weet dat de minister klaar is voor dit gesprek over opvolging van de G20-verklaring op nationaal en Europees niveau.

Voor antwoorden op de HOE-vraag kunnen we in Nederland en Europa putten uit heel veel goede plannen en ideeën die er al zijn. Het gaat nu vooral nog om duidelijke keuzes en de uitvoering. Want zoals Einstein al zei: genialiteit is slechts 1% talent en 99% hard werken. We moeten aan de slag!

Annemarie Muntz is voorzitter van de WEC (World Employment Confederation) en managing director global public affairs bij Randstad.