Goed werkgeverschap centraal in nieuwe cao: “Naar één uitzend-cao met focus op duurzaamheid en ontwikkeling”6 dec 2018


Dimitri Yocarini en Leonie BelonjeLinks: Dimitri Yocarini, Rechts: Leonie Belonje

Eén heldere cao voor alle uitzendkrachten in Nederland, waarin werkzekerheid, duurzaamheid en employability belangrijkere thema’s zijn dan ooit. Daarover wordt momenteel druk gesproken. “ABU-bestuurslid Leonie Belonje: “In deze sterk veranderende arbeidsmarkt willen we zorgen dat iedere uitzendkracht aangehaakt blijft.”

De huidige cao loopt nog tot juni 2019, maar er ligt een belangwekkende opdracht: het harmoniseren van de ABU- en NBBU-cao tot één uitzend-cao. “Die harmonisatie is essentieel,” zegt ABU-bestuurslid Leonie Belonje, tevens directeur HR & sociale zaken bij USG People. “Het werkt rechtszekerheid, gelijkheid, eenduidigheid en daarmee handhaafbaarheid in de hand. We willen de cao daarnaast veel eenvoudiger en begrijpelijker maken. Het zou een enorme stap zijn voor flexkrachten, onze interne medewerkers en toetsende instanties zoals de SNCU.”

Wij begeleiden onze uitzendkrachten goed. Dat hoort bij goed werkgeverschap. - Dimitri Yocarini, ABU-bestuurslid en CEO Olympia Nederland

Trendverandering

Zaken als ontwikkeling en employability liggen ook op tafel als belangrijke gespreksonderwerpen. “De uitzendbranche heeft een grote toegevoegde waarde in bijvoorbeeld de opstapfunctie voor mensen die normaal gezien lastig aan het werk komen,” legt Belonje uit. “Vroeger kwamen uitzendkrachten bij goed functioneren vaak in dienst bij de opdrachtgever; nu zien we ook opdrachtgevers die een deel van het werk extern en flexibel willen laten via uitzendwerk. Dat is een trendverandering, die ons als ABU serieus laat nadenken hoe we extra invulling kunnen geven aan de ontwikkeling en opleiding van uitzendkrachten, hun werkzekerheid en duurzame inzetbaarheid.”

Wij voelen ons zeer betrokken bij onze uitzendkrachten. We hebben dus een parallelle agenda met de bonden. - Leonie Belonje, ABU-bestuurslid en directeur HR & sociale zaken bij USG People

Nieuwe rol uitzendbranche

Dimitri Yocarini, CEO Olympia Nederland en sinds 27 november dit jaar bestuurslid van de ABU, herkent die vernieuwde rol. “Wij helpen uitzendkrachten ook om zichzelf te ontwikkelen en te navigeren op de steeds veranderende arbeidsmarkt. We praten veel met hen: wat wil je uit je werk halen, wat vind je écht belangrijk? Zijn er bijvoorbeeld betere kwalificaties te behalen, of een startkwalificatie? Dan helpen we daarbij, want dit leidt tot meer werkzekerheid. We merken dat er behoefte is aan dit meedenken en begeleiden: vanuit de uitzendkrachten zelf en vanuit inlenende organisaties.”

Olympia’s doelgroep bestaat voornamelijk uit praktisch opgeleide mensen in operationele beroepen, vertelt Yocarini. “Automatisering en robotisering zullen in die beroepen grote impact gaan hebben. Deze groep richt zich van nature minder op ontwikkeling, terwijl ze het juist meer nodig hebben gezien hun kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een extra reden dus voor ons om hen goed te begeleiden en op te leiden. Dat hoort bij goed werkgeverschap.”

Leonie Belonje benadrukt dat dit ‘nog best lastig’ is. Precies omdat een deel van de doelgroep niet gemakkelijk de regie over het eigen werkzame leven neemt. “Bij ‘opleiden’ hebben ze vaak negatieve associaties. Je bent er dus niet met het bieden van opleidingsbudget. Wij leiden als branche al veel op, hebben een actieve rol, maar bij de groep waar de grootste zorgen liggen, is dit niet altijd eenvoudig.” Blijven doorontwikkelen is wel broodnodig. Belonje haalt aan dat de helft van de huidige middelbare scholieren straks in functies werkt die nu nog niet bestaan. “Die trend is ook belangrijk voor iedereen van twintig, dertig of veertig jaar die in verdwijnende beroepen werkt. Wij moeten samen zorgen dat iedereen aangehaakt blijft.”

Volgens Yocarini is het in het kader van goed werkgeverschap ook belangrijk om eigen verantwoordelijkheid te blijven nemen. “Wij geven meer uit aan scholing dan de cao ons voorschrijft en helpen mensen inzicht te krijgen in waar zij echt voldoening uit halen. Bovendien focussen wij ons niet alleen op scholing in traditionele zin, maar zijn wij gericht op alle vormen van ontwikkeling via werk.”

Het cao-overleg wordt de komende tijd voortgezet. Belonje: “Wij voelen ons zeer betrokken bij onze uitzendkrachten. We hebben dus een parallelle agenda met de bonden. Wel willen we verantwoorde en beheerste stappen zetten, zodat uitzendwerk haalbaar en aantrekkelijk blijft. Naar eer en geweten willen we als ABU-leden decente werkgevers zijn; dat lukt nog beter met één duidelijke, handhaafbare cao.”